Algemene voorwaarden vergaderruimte 

Betalingscondities

Indien gewenst kunt u altijd een vooruitbetaling maken. Het restant gedeelte van de totaalfactuur wordt dan achteraf nog aan u gefactureerd. Mocht u dit wensen dan sturen wij graag een pro-forma factuur met de betalingsgegevens.

Wijzigingen en-of annuleringen

Het kan gebeuren dat u, om welke reden dan ook, uw verblijf geheel of gedeeltelijk wilt annuleren. Zodra u dat weet, verzoeken wij u dat per e-mail (info@viergang.nl) te melden. 

Onder annulering verstaan wij het afzeggen van de reservering in zijn geheel en het substantieel (>10%) terugbrengen van het aantal afgesproken personen > Tot 3 weken van te voren worden er geen kosten in rekening gebracht bij eventuele annulering > In de laatste 2 weken wordt bij eventuele annulering 50% van de offerteprijs in rekening gebracht > In de laatste week wordt bij annulering 75% van de offerteprijs in rekening gebracht. 

Huisregels

Om te beginnen hopen wij vooral dat u een heel fijn verblijf bij ons gaat hebben. Wij zullen alles in het werk stellen om dit voor u te bewerkstelligen! Wij vinden het belangrijk dat zowel u zelf als onze mede gasten en onze teamleden veilig en prettig in ons sportcentrum verblijven. Daarom zijn er een paar regels opgesteld.

 • De Viergang draagt zorg voor het beschikbaar stellen van een schone, complete vergaderruimte, zonder noemenswaardige beschadigingen. Bij het missen van items of het aan treffen van schade is het personeel gerechtigd om de te maken herstel kosten bij de huurder in rekening te brengen; 
 • Onze medewerkers zijn te allen tijde gerechtigd de vergaderruimte te betreden als de situatie daar om vraagt;
 • De huurder is niet bevoegd haar recht tot medegebruik over te dragen aan derden. Mits anders is overeengekomen met de verhuurder; 
 • De vergaderlocatie die geboekt is dient uitsluitend gebruikt te worden voor door huurder vooraf gemelde activiteiten;
 • De Viergang is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen;
 • Na gebruik van de vergaderfaciliteiten dient de ruimte schoon en netjes te worden achter gelaten. Indien dit niet van toepassing is zullen er schoonmaakkosten in rekening worden gebracht; 

Het is niet toegestaan; 

 • Te roken; 
 • Kaarsen mee te nemen in de vergaderruimte;
 • De meubels te verplaatsen zonder expliciete toestemming van de verhuurder;
 • Plakband aan te brengen op ramen, deuren en wanden. 
 • Om beeldmateriaal te verspreiden dat belastend kan zijn voor De Viergang, haar gasten, medewerkers of andere stakeholders, dan wel haar reputatie. Bij verdenking hierop is ons personeel gerechtigd om de gasten te verwijderen uit het sportcentrum. Er wordt in dit geval geen restitutie verleend.

Wanneer u zich niet aan onze voorwaarden en huisregels houdt, is ons personeel gerechtigd om u direct, en zonder waarschuwing, uit het Sportcentrum te verwijderen.